SILICONEN SPRAY 400ML

SILICONEN SPRAY 400ML
€ 11,50 *

Prijzen incl. btw excl. verzendingskosten

Klaar voor onmiddellijke verzending, leveringstijd circa 1-3 werkdagen

  • HDN-17511
Simson Siliconen/ Silcone spray 400ml Specificaties Kleur: Rood Voorzorgsaanduiding:...meer
Productinformatie "SILICONEN SPRAY 400ML"
Simson Siliconen/ Silcone spray 400ml

Specificaties


Kleur: Rood
Voorzorgsaanduiding: P210:Verwijderd houden van warmte / vonken / open vuur / hete oppervlakken. Niet roken, P273:Voorkom lozing in het milieu, P280:Beschermende handschoenen / beschermende kleding / oogbescherming/gelaatsbescherming dragen, P303+P361+P353:Bij contact met de huid (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken - huid met water afspoelen/afdouchen, P305+P351+P338:BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten: contactlenzen verwijderen, indien mogelijk: blijven spoelen., P312:Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen, P501:De inhoud en / verpakking verwerken volgens de plaatselijke / regionale / nationale / internationale voorschriften, P102:Buiten het bereik van kinderen houden
Type onderhoudsmiddel: Siliconenspray
Gevarenaanduidingen: H315:Veroorzaakt huidirritatie, H336:Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken, H412:Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen
Signaalwoord: Gevaar
Verdere links naar "SILICONEN SPRAY 400ML"
Lees, schrijf en bespreek beoordelingen...meer
Klantbeoordelingen voor "SILICONEN SPRAY 400ML"
Beoordeling schrijven
Beoordelingen worden na controle vrijgegeven.

De met een * gemarkeerde velden zijn verplichte velden.

Ik heb de gegevens bescherming informatie gelezen.